Menu

Farmáři & Svazy

Říkáte si, k čemu vlastně takový zemědělský svaz slouží? Jedná se především o organizace např. podnikatelů v zemědělství a jsou dobrovolné, nevládní a nepolitické sdružení zemědělských podniků, družstev, zemědělců a mnoha dalších. Během Dožínek na Letné se Vám budou svou činností prezentovat ty nejvýznamnější zemědělské svazy v České republice. Jaké to tedy jsou?

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

ve své činnosti se snaží propojit dlouholetou tradici moravského vinařství a pohostinnosti s nejnovějšími trendy v evropském a světovém vinařství.

Odkaz

Český svaz včelařů

hlavním úkolem je výchova včelařské mládeže a zvyšování odbornosti dospělých členů. Pod jeho hlavičkou nyní působí na 136 včelařských kroužků.

Odkaz

Český zahrádkářský svaz

pomáhá svým členům s problémy vznikajícími v souvislosti se zahrádkářskou činností a má k těmto účelům své odborné poradny. Vede členy k zájmovému využití volného času a velký důraz klade i na sociální využívání zahrádek a na výchovu mladé generace ve vztahu k přírodě.
Pravidelně vydává časopis Zahrádkář. Každoročně uveřejňuje odborně-výchovné a propagační materiály pro děti.

Odkaz

Moravská banka vín

ve své činnosti se snaží propojit dlouholetou tradici moravského vinařství a pohostinnosti s nejnovějšími trendy v evropském a světovém vinařství.

Odkaz

Nadace dřevo pro život

tuto nadaci dokonale vystihuje její motto: Dřevo je naše budoucnost.

Odkaz

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Škola umožňuje středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v oborech Agropodnikání a Veterinářství. Zároveň se angažuje v odborné činnosti a spolupracuje s významnými vědecko-výzkumnými institucemi.

Odkaz

Przechwozd

spojuje dva světy chovu miniaturních koní plemene Falabella a jezdeckých koní plemene Kinský.

Odkaz

Svaz mladých agrárníků

neziskové nevládní občanské sdružení zastupující mladou zemědělskou veřejnost a venkovskou mládež, které mladé agrárníky podporuje již od roku 1999.

Odkaz

Střední rybářská škola Vodňany

škola byla založena již v roce 1920 a je jedinou školou jak v rámci České republiky, tak i v mezinárodním měřítku vyučující studijní obor Rybářství.

Odkaz

Zemědělský svaz České republiky

jako jedno ze tří společenstev je začleněn do Agrární komory České republiky. Obhajuje a prosazuje zájmy svých členů v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování zemědělské produkce.

Odkaz

Výzkumný ústav zemědělské techniky

Ústav zajišťuje výzkum a vývoj v oborech zemědělské techniky, technologie, energetiky a výstavby. Provádí kontroly technického stavu dojících zařízení, provozní měření hluku a prachu a také konzultace ohledně řešení stájí pro dojnice. Zaměřuje se také na návrhy a posouzení výroby biopaliv a poradenství pro bioplynové stanice.

Odkaz

Připravujeme