O projektu

Projekt Dožínky na Letné je tradiční kulturní událostí, která slaví sklizeň a hojnou úrodu. Pořádána na Letenských sadech v Praze, přináší lidem z města příležitost seznámit se s venkovskými tradicemi 
a zvyky. Program zahrnuje tradiční folklorní vystoupení, ukázky řemesel, ochutnávky regionálních specialit a soutěže pro děti i dospělé. Dožínky na Letné propojují městské a venkovské prostředí, přinášejí radost z úspěšné sklizně a podporují pouto mezi lidmi a přírodou. Tato událost je vhodnou příležitostí k oslavě tradičních hodnot a podpoře lokálních komunit.

O projektu

Projekt Dožínky na Letné je tradiční kulturní událostí, která je oslavou sklizně úrody. Akce je pořádána na Letenských sadech v Praze a přináší všem lidem příležitost seznámit se s tradicemi a zvyky. Program zahrnuje tradiční folklorní vystoupení, ukázky řemesel, ochutnávky regionálních specialit, soutěže a širokou škálu aktivit pro děti. Dožínky na Letné propojují městské a venkovské prostředí, zemědělce a spotřebitele, přinášejí radost z úspěšné sklizně a podporují pouto mezi lidmi a přírodou. Přijďte tuto radostnou událost prožít s námi!

Dožínkové obyčeje

Ve slovanské lidové kultuře se jedná o svátky sklizně, které se slaví na konci žní. Co patří mezi tradiční dožínkové zvyky? Obyčeje byly spojeny s posledním uvázaným snopem obilí. 
V českém prostředí se nazýval baba, stará nebo nevěsta a často byl připodobňován ženské postavě. Nakonec byl odvezen do statku, předán hospodáři a zanechán v domě do příštích dožínek. 
K dožínkám patřila také společná cesta z pole, při které byli účastníci ozdobeni květy a klasy. Velmi důležitý byl dožínkový věnec, který se ponechával v domě až do jarní setby.

Od poloviny 19. století probíhají dožínkové oslavy téměř po celém území České republiky, postupně tato tradice však upadala, od 20. století zahrnují selské jízdy a taneční besedy. Staly se tak zábavnou a společenskou akcí.